Category Archives: Văn học miền Nam

Trần Mộng Tú – Phụ nữ và Chiến tranh

Ngô Thế Vinh                          Anh tặng em mùi máu Trên áo trận sa trường Máu anh và máu địch Xin em cùng xót thương Trần Mộng Tú  [Quà Tặng … Continue reading

Posted in Ngô Thế Vinh, Trần Mộng Tú, Văn học hải ngoại, Văn học miền Nam, Văn học nữ giới | Leave a comment