Category Archives: Nhân sự thể chế

Dự báo Đại hội XIII: Vượng nắm Tổng bí thư; Trọng tiếp tục Chủ tịch nước

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ Đã có những tiếng nói muốn Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đứng đầu Đảng sau khi triệt được Nguyễn Tấn Dũng ở đại hội 12? Ngày 5/10 vừa qua, Hội nghị 13 của … Continue reading

Posted in Nhân sự thể chế, Đại hội 13 | Leave a comment

Cộng sản Việt Nam với người hiền tài

Nguyễn Đình Cống Cộng sản Nga đã từng dùng được nhiều hiền tài mà có sức mạnh quân sự và khoa học vũ trụ. Cộng sản Tàu nhờ thu hút được nhiều hiền tài mà phát triển được đất nước. … Continue reading

Posted in Nhân sự thể chế, Nhân tài | Leave a comment

NHẤT THỂ HÓA

Huy Đức Tham khảo thêm ý kiến Nguyễn Quang A và Nguyễn Viện Nhiều người muốn hợp nhất để ông Trọng chiếm luôn ghế CTN. Họ bảo như thế sẽ "tiết kiệm" được một ít chi phí. KHÔNG, KHÔNG! Nếu … Continue reading

Posted in Nhân sự thể chế, Nhất thể hóa | Leave a comment

Nhân sự Nguyễn Phú Trọng đã được chốt ‘Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư’?

Thường Sơn Nguyễn Phú Trọng có lặp lại ‘Tôi bất ngờ!’ như khi tái đắc cử tổng bí thư tại đại hội 12? Buổi sáng 28/9, trong một cuộc họp báo của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin … Continue reading

Posted in Nguyễn Phú Trọng, Nhân sự thể chế, Nhất thể hóa | Leave a comment