Category Archives: Nguồn nước sông Cửu Long

Những thiếu sót và bất lợi của dự án kênh Phù Nam Techo

Tuyến kênh Phù Nam Techo (Nguồn: Stimson Center) Phạm Phan Long, P.E. Ngày 16 tháng 5, 2024 Gửi tới hai dân tộc Khmer và Việt Nam yêu công lý và hoà bình VOA: Kỹ sư (KS) Phạm Phan Long là … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Kênh Phù Nam Techo, Môi trường sinh thái, Nguồn nước sông Cửu Long | Leave a comment