Category Archives: Giấc mơ cộng sản

Giấc mơ Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại phát triển?

Trần Thị Sánh Cả nhà có tin không, chính xác là 13 ngày nữa là đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp hiện đại, phát triển nhé. Cụ Tổng Nông Đức Mượt đã nói như vậy … Continue reading

Posted in Giấc mơ cộng sản | Leave a comment