Category Archives: Từ Thức

Tô Thuỳ Yên. Kinh khổ

Từ Thức Tô Thuỳ Yên ra đi ngày 19/5/2019. Những lúc lạc lõng, không biết mình đang ở đâu, đi đâu, nhiều người quay về với thơ phú, với thi sĩ. Nhất là một thi sĩ, ngoài cái ngổn ngang … Continue reading

Posted in Tô Thuỳ Yên, Từ Thức, Văn học miền Nam 1954-1975 | Leave a comment

Huxley, Orwell, Ionesco mô hình nào cho Việt Nam?

Từ Thức Đài truyền hình Pháp-Đức ARTE gần đây đặt câu hỏi: mô hình xã hội nào cho thế giới, Huxley hay Orwell? Aldous Huxley và George Orwell, hai nhà văn tiên tri của thế kỷ 19, đã tiên đoán … Continue reading

Posted in Huxley, Ionesco, Orwell, Từ Thức | Leave a comment