Category Archives: Nataliya Zhynkina

Diễn văn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy: “Tháng hai. Năm bất khuất”

Nataliya Zhynkina dịch 24-2-2023 Dân tộc vĩ đại của Ukraine vĩ đại! Một năm trước, vào ngày này, từ chính nơi này, vào khoảng bảy giờ sáng, tôi đã nói với các bạn bằng một tuyên bố ngắn gọn, chỉ … Continue reading

Posted in Chiến sự Ukraine, Nataliya Zhynkina, Nga xâm lược Ukraine, Volodymyr Zelenskiy | Leave a comment