Category Archives: ĐCSVN chống tham nhũng

Câu hỏi dành cho người Việt Nam

Phạm Hồng Sơn  (VNTB) – Số tiền tham nhũng lẻ, 8 tỷ đồng, của ông Phạm Trung Kiên tương đương với thu nhập của một công nhân làm việc ròng rã trong hơn 100 năm. Theo thông tin chính thức … Continue reading

Posted in ĐCSVN chống tham nhũng | Leave a comment