Category Archives: Phong tỏa hay không phong tỏa đại dịch

Trường hợp Thuỵ Điển

Nguyễn Tuấn Thuỵ Điển là một trường hợp rất đặc biệt đối với dịch Covid: không có chánh sách phong toả. Chính vì thế mà Thuỵ Điển là trường hợp gây ra rất nhiều tranh cãi về hiệu quả của … Continue reading

Posted in Phong tỏa hay không phong tỏa đại dịch, Quản lý nhà nước trong đại dịch, Trường hợp Thụy Điển | Leave a comment