Category Archives: Cồn Dầu

Tết vô gia cư của người dân bị cưỡng chế ở Cồn Dầu, Lộc Hưng

VOA Tiếng Việt Các hộ dân giáo xứ Cồn Dầu quay lại dựng lều tạm ở khu vực bị cưỡng chế. Photo Huỳnh Ngọc Trường. Các hộ dân bị cưỡng chế nhà ở giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng … Continue reading

Posted in Cồn Dầu, Lộc Hưng | Leave a comment