Category Archives: Rừng quốc gia

Thế này là “khai thác nhỏ lẻ” ư, thưa ông Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai!

Đỗ Doãn Hoàng – Sao các bác dám vào cả vườn quốc gia để chặt gỗ quý? Pháp lệnh của Đảng nghiêm thế mà không sợ tù mọt gông à? – Ấy, cái thứ gỗ này mới hợp “gu” các … Continue reading

Posted in Môi trường sinh thái, Rừng quốc gia | Leave a comment