Category Archives: Công nghệ thông tin

Vai trò gia tăng của vệ tinh thương mại trong chiến tranh

Erik Lin-Greenberg và Theo Milonopoulos, “Boots on the Ground, Eyes in the Sky”, Foreign Affairs, 30/05/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Các vệ tinh thương mại đã làm đảo lộn xung đột như thế nào? Vài ngày sau khi … Continue reading

Posted in Công nghệ thông tin | Leave a comment