Category Archives: Quản lý lao động

Đội trưởng Đội tiên phong của giai cấp đang ở đâu?

Hàn Lam (VNTB) – Hàng triệu công nhân, lao động đang bị thất nghiệp, mất việc mà không thấy đội tiên phong của giai cấp đâu. Hiến pháp 2013, Điều 4.1: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong … Continue reading

Posted in Quản lý lao động, Thất nghiệp | Leave a comment