Category Archives: Cơ chế xã hội

Trả lời một bạn trẻ thiện lành thứ ba

Dương Quốc Chính 29 January  Có 1 bạn trẻ, chắc là SV hay mới đi làm, hỏi mình như trong ảnh đính kèm. Câu hỏi không dài, nhưng nó chứa đựng nhiều tâm tư, lo lắng của bạn trẻ, có thể … Continue reading

Posted in Cơ chế xã hội, Thể chế Việt Nam | Leave a comment