Category Archives: Bằng cấp

Tiến sĩ và ‘Nghệ sĩ nhân dân’

Nguyễn Văn Tuấn Thỉnh thoảng, giới nghệ sĩ có ý tưởng ngồ ngộ: đề xuất rằng những ‘Nghệ sĩ nhân dân’ (NSND) nên được xem là tương đương tiến sĩ [1]. Nhưng ý tưởng này thể hiện sự hiểu sai … Continue reading

Posted in Bằng cấp, Danh hiệu | Leave a comment