Category Archives: Kịch bản thú tội

Cưỡng bức trước camera: Việt Nam buộc người bị bắt thú tội trên truyền hình như thế nào?

Vũ Quốc ngữ dịch Thông cáo báo chí của SAFEGUARD DEFENDERS Cưỡng bức trước camera: Thú tội trên truyền hình ở Việt Nam Ngày 11/03/2020: Việc vi phạm quyền của người bị giam giữ trước khi xét xử ở Việt … Continue reading

Posted in Kịch bản thú tội | Leave a comment