Category Archives: Quản lý văn hoá

Bi, hài chuyện văn chương

Hoàng Cát viết Cây táo ông Lành hiền lành như một chuyện cổ tích. Thế mà 50 năm trước ông gặp “họa văn chương” đến mức có thể vẫn ôm hận cả khi xuống mồ.Nó là hậu quả của thứ … Continue reading

Posted in Cộng sản và tự do ngôn luận, Quản lý văn hoá | Comments Off on Bi, hài chuyện văn chương