Category Archives: Cụ Lê Đình Kình

Bi kịch Lê Đình Kình

(Nhân Giỗ lần thứ 4 Cụ Kình, 15 tháng Chạp) Mạc Văn Trang

Posted in Cộng sản cướp đất, Cụ Lê Đình Kình, Vụ án Đồng Tâm | Leave a comment