Category Archives: Đấu tranh văn hóa

Tẩy xóa Nga

Thục-Quyên lược dịch Có thể nói nhìn trong dài hạn, chúng ta tin rằng nhân dân Ukraine sẽ không bao giờ quay lưng với truyền thống văn hóa của nhân dân Nga, xem thường những đóng góp to lớn của … Continue reading

Posted in Chiến sự Ukraine, Nga xâm lược Ukraine, Đấu tranh văn hóa | Leave a comment