Category Archives: Nguyễn Duy Vinh

Nhìn sâu để hiểu

(hay Lại tản mạn thêm về hai chữ… Tham nhũng) Nguyễn Duy Vinh Trong đạo Phật tôi thường đọc đến hai chữ “quán chiếu” (dịch sang tiếng Anh có chữ “reflect” hay “deep looking”). Chữ “deep looking” hay hơn, có … Continue reading

Posted in Nguyễn Duy Vinh, tham nhũng | Leave a comment