Category Archives: Việt Nam – EU

Biết làm sao bây giờ

Nguyễn Đình Cống Vừa rồi Đại sứ của 23 nước Châu Âu đồng ký Thư ngỏ về việc Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án chiến tranh xâm lược của Nga đánh Ucraina. … Continue reading

Posted in Nga xâm lược Ukraine, Việt Nam - EU | Leave a comment