Category Archives: Tổ chức xã hội dân sự

Bố cáo nhân 10 năm ra đời của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng

Câu lạc bộ (CLB) Lê Hiếu Đằng được thành lập tính đến nay đã tròn 10 năm (10/2/2014 – 10/2/2024). 1. Bối cảnh ra đời Lê Hiếu Đằng là Thủ lĩnh phong trào đấu tranh của sinh viên Sài Gòn … Continue reading

Posted in CLB Lê Hiếu Đằng, Tổ chức xã hội dân sự | Comments Off on Bố cáo nhân 10 năm ra đời của Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng