Category Archives: Điềm gở

Giấc mộng báo điềm gì?

KTS Trần Thanh Vân * Nhân có bài viết của tác giả Nguyễn Thái Nguyên về lời sấm truyền xung quanh đập Tam Hiệp, trang Bauxite Việt Nam xin đăng lại bài của KTS Trần Thanh Vân cũng về vấn … Continue reading

Posted in Trung Quốc, Điềm gở | Leave a comment