Category Archives: Thuế carbon

Kiếm tiền từ tín chỉ carbon

Phạm Tâm Long – Tiến sĩ ngành Phát triển bền vững Muốn thực sự nhận được tiền, dự án phải được duyệt, những cam kết phải được tuân thủ và việc giảm phát thải phải được đo lường theo thời gian. Nếu … Continue reading

Posted in Môi Trường, Thuế carbon, Thuế môi trường, Tín chỉ carbon | Leave a comment