Category Archives: Vấn nạn tuột dốc giáo dục khó gỡ

Giáo dục Việt Nam đang đi về đâu

Nguyễn Quang Dy “Giáo dục không phải là đổ đầy bình, mà là thắp một ngọn lửa” (Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire). (William Butler Yeats) Hiện tượng bất thường Gần đây, … Continue reading

Posted in Vấn nạn tuột dốc giáo dục khó gỡ | Leave a comment