Category Archives: Giải trừ hạt nhân

Ông Lê Duẩn đã định làm bom nguyên tử như thế nào?

Lê Phú Khải Cũng may cho nhân dân ta có những bậc trí thức lớn, đủ trí, đủ dũng như Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khắc Viện, Tạ Quang Bửu… đã can ngăn các lãnh tụ sau cơn say chiến thắng… … Continue reading

Posted in Giải trừ hạt nhân | Leave a comment