Category Archives: Tập đoàn tham nhũng

Liên kết vô luân và liên kết nhân đạo

Nguyễn Anh Tuấn Những vụ đại án tham nhũng tầm thế kỷ đã/ đang/ sẽ diễn ra trên đất nước ta – nhất là vụ án xử 54 bị cáo vụ “Giải cứu” gần đây nhất – khiến phần đông … Continue reading

Posted in Liên kết, Tập đoàn tham nhũng, Thể chế CS | Leave a comment