Category Archives: Doanh nghiệp

Doanh nghiệp cá mập và chế độ độc tài

Dương Quốc Chính Đế chế VIN y hệt chế độ độc tài. Anh Vượng có thể lẳng lặng sửa sai chứ tuyệt đối không bao giờ nhận sai, ít ra là trên truyền thông. Ví dụ như việc thiết kế … Continue reading

Posted in Doanh nghiệp | Leave a comment