Category Archives: Phát triển vùng ĐBSCL

Thay áo mới cho Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Khuê Anh  Khuyến nghị mô hình điều phối vùng hiệu lực, hiệu quả là một nội dung cấp thiết trong Báo cáo Kinh tế thường niên Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) 2023. Theo TS. Vũ Thành Tự Anh, nếu … Continue reading

Posted in Liên kết vùng, Phát triển vùng ĐBSCL, Đồng bằng sông Cửu Long | Leave a comment