Category Archives: Ngón nghề mật vụ

Bài lảng

Nguyễn Tường Thuỵ  Cho đến bây giờ thì ai cũng tin rằng nhà báo Trương Duy Nhất bị bắt ở Thái Lan, hiện đang bị giam ở trại T16 và gia đình đã đến thăm. Thế nhưng mọi thông tin … Continue reading

Posted in Ngón nghề mật vụ, Trương Duy Nhất | Leave a comment