Category Archives: Thu thập DNA

Góp ý cho việc thu thập thông tin DNA của người dân

Lê Học Lãnh Vân NGUY CƠ CỦA VIỆC DỮ LIỆU DNA BỊ RÒ RỈ HAY ĐÁNH CẮP DNA là thông tin di truyền sâu thẳm nhất của sinh vật. Nó chứa đựng tất cả các đặc tính di truyền của sinh … Continue reading

Posted in DNA, Thu thập DNA | Leave a comment