Category Archives: Dữ liệu gen

Sự nguy hiểm của chiến lược thu thập dữ liệu gen (gene) trên diện rộng

(Từ phân tích chiến lược của Trung Quốc để nhìn vấn đề của Việt Nam) Phan Dương Hiệu Dữ liệu nhạy cảm và quan trọng nhất của con người là dữ liệu gen. Nắm được gen là có khả năng … Continue reading

Posted in 30-4-1975, Dữ liệu gen, độc tài | Leave a comment