Category Archives: Vũ Huy Hoàng

Tội của ông Vũ Huy Hoàng, tội của ông Lê Thanh Hải và tội của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh?

Nguyễn Ngọc Chu 1. Trong lịch sử nước ta, chưa bao giờ có nhiều án oan như bây giờ. Ông Nguyễn Thanh Chấn thoát nạn tù chung thân sau hơn 10 năm tù oan (29/8/2003-4/11/2013) nhờ hung thủ ra tự … Continue reading

Posted in án oan, Lê Thanh Hải, Tù nhân lương tâm dưới chế độ Cộng sản, Vũ Huy Hoàng | Leave a comment