Category Archives: Tư tưởng cộng sản

Lý lẽ của cụ lão thành cách mạng

Mạc Văn Trang Tôi quen cụ già hơn 90 tuổi từng học trường Pháp, sớm theo cách mạng, lại là giáo viên chính trị nên đầu đặc sệt Mác-Lê. Cụ cuồng đến mức ai đụng đến đảng là điên lên. … Continue reading

Posted in Tư tưởng cộng sản | Leave a comment