Category Archives: Kinh tế trung ương và địa phương

Khẩn thiết kêu cứu cho thành phố của tôi !!!

Lê Hoài Anh Nói về Sài Gòn, cái thành phố sau 1975 được mang thêm cái tên Hồ Chí Minh, hẳn là nó quan trọng lắm với đất nước này. Vây mà giờ đây ai ai sống ở thành phố … Continue reading

Posted in Kinh tế trung ương và địa phương, Sài Gòn | Leave a comment