Category Archives: Di chúc Hồ Chí Minh

Lừa dối cấp nhà nước

Phạm Đình Trọng 1. Tán phượng vĩ bên ao cá đã lập lòe đỏ lửa. Tháng Năm, tháng có ngày sinh lại đến. Năm sinh nhật có số không (0) ở cuối được coi là năm chẵn, số năm (5) … Continue reading

Posted in Di chúc Hồ Chí Minh | Leave a comment

Bịp, bịp, bịp đến thế là cùng

Nguyễn Đình Cống Truyện “Đôi mắt” của Nam Cao kết thúc bởi câu: Tài, tài, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo. Tôi xin mượn ý đặt tên cho bài viết. Đó là chuyện khá nhiều người … Continue reading

Posted in Di chúc Hồ Chí Minh | Leave a comment