Category Archives: Khủng hoảng giáo dục

Biểu tượng của nền giáo dục cai trị

Đỗ Thành Nhân Sự kiện Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un qua Việt Nam họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong 2 ngày 27, 28/02/2019 chẳng qua là mượn (thuê) chỗ để 2 ông đó làm … Continue reading

Posted in Giáo dục Việt Nam, Khủng hoảng giáo dục | Leave a comment