Category Archives: Cán bộ

Đặt lòng tin vào lương tâm

Luân Lê Đọc bài báo một vị (thiếu tá) công an ở Đồ Sơn (Hải Phòng) dám ra khỏi ngành để tố cáo các sai phạm của đồng nghiệp và cấp trên ra cơ quan điều tra VKS nhân dân … Continue reading

Posted in Cán bộ | Leave a comment