Category Archives: Tâm lý xã hội

Khốn khổ cái thời…

Lưu Trọng Văn 1. Gã thấy một doanh nghiệp tử tế, không hối lộ, làm nhiều công trình ích Nước lợi Dân, gã chân tình khen.

Posted in Lưu Trọng Văn, Tâm lý xã hội | Leave a comment