Category Archives: Việt Nam trên bàn cờ thế giới hiện đại

Đoàn tàu Việt Nam và định vị quốc gia

Nguyễn Quang Dy Trong bài này, tôi mượn hình tượng “đoàn tàu Việt Nam” để dễ hình dung và chia sẻ, với những ẩn ức và ám ảnh trong tâm thức người Việt. Đã lâu tôi không đi tầu, nhưng … Continue reading

Posted in Việt Nam trên bàn cờ thế giới hiện đại | Leave a comment