Category Archives: Bùi Tín

Thương tiếc nhà báo Bùi Tín

Đinh Minh Đạo Tin nhà báo Bùi Tín từ trần gây xúc động mạnh đối với tôi. Đành rằng sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường đối với mỗi con người trên cõi đời này, nhưng sự ra đi của … Continue reading

Posted in Bùi Tín | Leave a comment

Những người cuối cùng của thế hệ hào hoa mà lạc bước đã ra đi

Phạm Đình Trọng Cùng đang học trung học chuẩn bị thi Tú tài. Người sinh tháng Chín, người sinh tháng Mười hai, cùng năm 1927. Cùng 18 tuổi khi cuộc cách mạng tháng Tám, 1945 nổ ra. Cùng bị cuốn … Continue reading

Posted in Bùi Tín, Tô Hải | Leave a comment