Category Archives: Sư thật sư giả

Đạo Phật, Đạo Chùa

Thục-Quyên Một người luật sư trẻ, sanh ra, lớn lên và vẫn đang sống tại Việt Nam, có lần nói với tôi là khi khai trên giấy tờ, anh luôn luôn điền vào là mình không có tôn giáo, mặc … Continue reading

Posted in Phật giáo nhà nước, Sư thật sư giả, Thích Minh Tuệ, Thục Quyên | Leave a comment

Chỉ một người khác biệt

Mạc Văn Trang  

Posted in Chuyên chế XHCN, Mạc Văn Trang, Phật giáo nhà nước, Sư thật sư giả, Thích Minh Tuệ | Leave a comment

Nguy khốn

Chu Mộng Long Tình hình rất là tình hình. Ở Miến Điện, Cambot, Lào… rất dễ gặp nhiều nhà sư khổ hành, khất thực. Người dân tôn kính và lặng lẽ "cúng dường" bằng cơm chay. Trong khi ở Đông … Continue reading

Posted in Chu Mộng Long, Phật giáo, Sư thật sư giả, Thích Minh Tuệ, Tín ngưỡng và mê tín | Leave a comment

Sư Minh Tuệ và pháp hành dưới góc nhìn Phật giáo

Nguyễn Thanh Huy(*) Vài năm trước, tôi có duyên được biết đến sư Minh Tuệ qua kênh Youtube Nhân Gà Vlogs. Hình ảnh sư được quay tại một hang đá ở núi Sạn (Nha Trang) – nơi cũng gần nhà … Continue reading

Posted in Mạc Văn Trang, Phật giáo, Sư thật sư giả, Thích Minh Tuệ | Leave a comment