Category Archives: Độc tài và phát triển

Trung Cộng 100 tuổi đã quá già!

08/07/2021 Ngô Nhân Dụng Vương Hưng, nhà sáng lập Mỹ Đoàn, đánh tiếng coòng trong một sự kiện của công ty tại thị trường chứng khoán Hong Kong, tháng Chín, 2018. Cộng sản Trung Quốc đang chính thức kỷ niệm … Continue reading

Posted in Mặt thật Trung Cộng, Độc tài và phát triển | Leave a comment