Category Archives: Quốc hội Hoa Kỳ

Toàn văn bài nói chuyện của Zelensky trước Quốc hội Mỹ

New York Times Cù Tuấn dịch 22-12-2022 Cảm ơn bạn rất nhiều. Cám ơn rất nhiều vì điều này. Cảm ơn bạn. Như vậy là quá nhiều với tôi. Tất cả điều này dành cho những con người tuyệt vời … Continue reading

Posted in Diễn văn, Quốc hội Hoa Kỳ, Zelenskiy | Leave a comment