Category Archives: Palestine

Tại sao một nhà nước Palestine là giải pháp an ninh tốt nhất cho Israel?

Josep Borrell “Why a Palestinian state is the best security guarantee for Israel,” Financial Times, 26/11/2023 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Khoảng trống quyền lực ở Gaza sau cuộc chiến hiện tại có thể sẽ lại gây ra một chu kỳ bạo lực … Continue reading

Posted in Israel, Palestine, Trung Đông | Leave a comment