Category Archives: Yêu sách

YÊU CẦU CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẢ LẠI LƯ HƯƠNG TRƯỚC TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống dân tộc Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, đi đến đâu tổ tiên cũng lấy tên cội nguồn đặt cho bến sông, con đường như Bến Hàm Tử, Bến Bạch Đằng, … Continue reading

Posted in 40 năm Chiến tranh biên giới, Yêu sách | Leave a comment

YÊU SÁCH TÁM ĐIỂM NĂM 2019 CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

(Bản chính thức gửi đến lãnh đạo nhà nước Việt Nam với 22 tổ chức, 565 cá nhân ký tên qua email & 1112 người ký trên change.org) Kính gửi:      – Ban lãnh đạo Nhà nước Việt Nam (Ông Chủ … Continue reading

Posted in Yêu sách | Leave a comment

The Eight-point Appeal of the Vietnamese People

This appeal is addressed to: The President, the Chairwoman of Congress, the Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. All Vietnamese living in Vietnam and abroad. The Secretary General of the United Nations. The International Diplomatic Organizations in Vietnam. … Continue reading

Posted in Yêu sách | Leave a comment

Yêu sách 2019 với tám điểm: “Đó là ý nguyện của nhân dân”

Tuấn Khanh Từ lâu, Việt Nam được coi là một quốc gia độc lập, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là độc lập trên danh nghĩa thôi. Trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, mọi quyết sách trong cuộc chiến, rõ ràng … Continue reading

Posted in Yêu sách | Leave a comment

YÊU SÁCH TÁM ĐIỂM NĂM 2019 CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM (Đợt 1, đợt 2, đợt 3)

(Nội dung tóm tắt tiếng Việt và tiếng Pháp + Bổ sung, cập nhật danh sách ký tên hưởng ứng với 18 tổ chức, 383 cá nhân; 531 người ký tên trên mạng change.org) 1. Trả tự do vô điều … Continue reading

Posted in Yêu sách | Leave a comment

YÊU SÁCH TÁM ĐIỂM NĂM 2019 CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM (Đợt 1 & 2)

Kính gửi: Ban lãnh đạo Nhà nước Việt Nam (Ông/Bà Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) Đồng kính gửi: Toàn thể nhân dân Việt Nam và người Việt … Continue reading

Posted in Yêu sách | Leave a comment

8 yêu sách năm 2019 tương tự những đòi hỏi của một thế kỷ trước

Diễm Thi, RFA Công an theo dõi người biểu tình ở Hà Nội vào ngày 10 tháng 6 năm 2018. AFP Hoàn cảnh ra đời Bản “Yêu sách 8 điểm năm 2019 của người dân Việt Nam” do 100 tổ … Continue reading

Posted in Yêu sách | Leave a comment

YÊU SÁCH TÁM ĐIỂM NĂM 2019 CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

Kính gửi: Ban lãnh đạo Nhà nước Việt Nam (Ông/Bà Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) Đồng kính gửi: Toàn thể nhân dân Việt Nam và người Việt … Continue reading

Posted in Yêu sách | Leave a comment