Category Archives: Kinh doanh tôn giáo

Đường không có Phật

LS. Lê Văn Luân Về cơ bản, khi một người đi tu theo Phật đạo, là họ từ bỏ tâm phán xét (bên ngoài) để trở nên là tâm hạnh ngộ (tỉnh thức bên trong), có nghĩa họ tìm thấy bài … Continue reading

Posted in Kinh doanh tôn giáo, Tín ngưỡng | Leave a comment

Hảo tự ố tăng (Chùa to đẹp Tăng hoen ố), thời bang vô đạo

Nguyễn Hồng Lam  Không có sự phát triển tôn giáo, thần thánh nào ở đây cả, chỉ có sự hiện hữu và lớn mạnh kinh khủng của các tập đoàn tư bản thân hữu ăn ruỗng tài nguyên và nguồn … Continue reading

Posted in Kinh doanh tôn giáo, Văn hoá suy mạt | Leave a comment