Category Archives: Đoan Trang

Nhà nước cởi Hiến pháp chiến với dân

Nguyễn Tường Thuỵ Không phải bây giờ mà từ lâu, nhà cầm quyền ở Việt Nam đã chà đạp lên pháp luật. Từ khi phong trào xã hội dân sự độc lập phát triển mạnh thì sự chà đạp này … Continue reading

Posted in đàn áp người hoạt động nhân quyền, Đoan Trang | Leave a comment

Lý luận kiểu an ninh Việt Nam

Phạm Đoan Trang Đây là những lý luận rất điển hình của công an Việt Nam nói chung và ngành an ninh nói riêng. Tôi đưa lên để các bạn nhận ra rằng: Không cần phải là người học luật, … Continue reading

Posted in đàn áp người hoạt động nhân quyền, Đoan Trang | Leave a comment

Đoan Trang và nhiều người bị đánh khi đi… nghe nhạc

Đàn Chim Việt Biến công an thành súc sinh, một hiện tượng quả thật không bình thường. Từ khi nào thế nhỉ? Người ta thường nói “Điểu chi tương tử kỳ minh dã ai; nhân chi tương tử kỳ ngôn … Continue reading

Posted in đàn áp người hoạt động nhân quyền, Đoan Trang | Leave a comment