Category Archives: Nhân lực đồng bằng sông Cửu Long

Bài toán nguồn nhân lực sau đại dịch của Đồng bằng Sông Cửu Long

Lâm Bá Khánh Toàn (PLO)- Khi tình hình dịch bệnh đang dần kiểm soát thì nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác trong đó có vấn đề nguồn nhân lực đã cấp thiết, cần phải giải quyết sớm nhất … Continue reading

Posted in Nhân lực đồng bằng sông Cửu Long | Leave a comment