Category Archives: Tổ chức quần chúng của đảng

Sự vô giáo dục của cả hệ thống nhưng người ta vẫn cố duy trì

Chu Mộng Long Các bạn cần biết, tiền thân của đội Sao đỏ, Cờ đỏ là Hồng Vệ binh thời Cách mạng văn hóa đẫm máu của Mao. Đến lượt Sao đỏ, Cờ đỏ trong nhà trường là lực lượng … Continue reading

Posted in Giáo dục và chính trị, Tổ chức quần chúng của đảng | Leave a comment