Category Archives: Lý Đông A

Nhân tài Việt Nam nay ở đâu?

Nguyễn Quang Duy Quốc hội cộng sản tuần qua bàn cãi về Dự luật quy định “thế người nào là nhân tài?” Báo Dân Trí ngày 24/10/2019, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đưa … Continue reading

Posted in Lý Đông A, Nhân tài Việt Nam | Leave a comment